Trott IL

Grasrotandelen

Grasrotandelen
Grasrotandelen

 
 
 
 
 
Støtt IL Trott utan kostnad
Grasrotandelen kom som ei erstatning til idrettslag og andre organissasjonar som tidlegare fekk midlar frå automatar. Då desse midlane forsvann mista mange klubbar gode "ekstra" inntekter. Det er difor viktig at du som Trott venn gjev din støtte til klubben gjennom grasrotandelen. Ordninga kostar ikkje noke ekstra for deg som spelar hos norsk tipping.
 
 
Kva er grasrotandelen:
Grasrotandelen er ei ordning som gjer at du som spelar sjølv kan bestemma kor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Forutsetninga er at laget eller foreningen du ønsker å knytta deg til er registrert i Frivillighetsregisteret og godkjend som grasrotmottaker. Grasrotandelen gjeld for alle spela til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Har du for eksempel spelt for 100 kroner på Lotto gjev Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakaren du sjølv har knytta til deg. Les meir her
 
Korleis støtte IL Trott
Enklaste måte å bli tilknytta grasrotandelen på er hos komisjonæren. Be dei knytta ditt spelarkort opp mot IL Trott. Organissasjonsnummer for Trott er 883624602. Du vil då sjå hvilke lag du er knytta opp mot kvar gong du sett spelarkortet inn i maskina til Norsk Tipping. Da finnes også andere mulighetar å registrera seg. Feks SMS og norsktipping.no. Du kan sende SMS Grasrotandelen 883624602 til 2020 (tjenesten er gratis).
 
 
 
 
 
Status for Trott
Her kan du sjå kor kange som støttar trott, og kor mykje klubben til ei kvar tid har fått inn:  
 
 
 
 
 
 
Støtt IL Trott du også!

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift